Русский | Українська

КАТАЛОГ

Лабораторне обладнання

Демонстраційне обладнання

Додаткове обладнання

Комплект ФПК

Обладнання лабораторне. Квантова фізика

ФПК-01 Установка для вивчення космічних променів

Фотографія ФПК-01

Установка призначена для вимірювання інтенсивності космічного випромінювання від кута спостереження або від товщини свинцевого фільтру, і називається “космічним телескопом”.

докладніше...

ФПК-02 Установка для визначення резонансного потенціалу методом Франка і Герца

Фотографія ФПК-02

Установка призначена для ознайомлення з загальними закономірностями процесів збудження атомів газу електронним ударом і вимірюванням перших потенціалів збудження. Установка дозволяє відтворити класичний дослід Франка і Герца і дає експериментальне підтвердження постулатів Бора.

докладніше...

ФПК-03 Установка для визначення довжини пробігу альфа-частинок

Фотографія ФПК-03

Установка призначена для вивчення деяких взаємозв’язків, які характеризують альфа-розпад, зокрема для визначення довжини пробігу альфа-частинок в повітрі.

докладніше...

ФПК-05 Установка для вивчення бета-радіоактивності

Фотографія ФПК-05

Установка призначена для вивчення деяких взаємозв’язків, які характеризують бета-розпад, зокрема для визначення довжини вильного пробігу бета-частинок в повітрі, визначенні верхньої межі бета-спектрів джерел бета-випромінювання.

докладніше...

ФПК-06 Установка для вивчення p-n переходу

Фотографія ФПК-06

Установка призначена для вивчення властивостей напівпровідників n-типу і p-типу (p-n перехід). Установка дозволяє знімати і досліджувати вольт-амперні характеристики (ВАХ) промислових діодів для прямої і зворотної напруги та вольт-фарадні характеристики (ВФХ).

докладніше...

ФПК-07 Установка для вивчення температурної залежності електропровідності металів і напівпровідників

Фотографія ФПК-07

Установка призначена для вивчення температурної залежності електропровідності твердих тіл і розрахунку основних параметрів зразків в рамках зонної теорії електропровідності. Установка дозволяє визначати: температурний коефіцієнт опору метала, ширину забороненої зони напівпровідника, енергію іонізації атомів домішок і енергії Фермі.

докладніше...

ФПК-08 Установка для вивчення ефекту Холла в напівпровідниках

Фотографія ФПК-08

Установка призначена для ознайомлення з одним найбільш розповсюдженим методів вимірювання концентрації і рухомості носіїв струму в напівпровідниках, який полягає в вимірюванні сталої Холла і питомого опору зразка.

докладніше...

ФПК-09 Установка для вивчення спектру атома водню

Фотографія ФПК-09

Установка призначена для дослідження спектра випромінювання нагрітого газу водню і визначенню сталої Рідберга. Установка дозволяє спостерігати лінійчатий спектр атому водню (серія Бальмера).

докладніше...

ФПК-10 Установка для вивчення зовнішнього фотоефекту

Фотографія ФПК-10

Установка призначена для вивчення явища зовнішнього фотоефекту, і дозволяє визначити сталу Планка.

докладніше...

ФПК-11 Установка для вивчення абсолютно чорного тіла

Фотографія ФПК-11

Установка дозволяє досліджувати залежність теплового випромінювання (енергетичної світимості або інтегральної випромінювальної здатності) абсолютно чорного тіла від температури і перевірити виконання закону Стефана-Больцмана.

докладніше...

ФПК-12 Установка для вивчення роботи сцинтиляційного лічильника

Фотографія ФПК-12

Установка дозволяє досліджувати роботу сцинтиляційного лічильника шляхом отримання спектра напруг вихідних імпульсів лічильника з виділенням і підрахунком їх в залежності від напруги живлення фотоелектронного помножувача та (або) при обмеженні напруги вихідних імпульсів лічильника знизу та (або) зверху (інтегральний спектр).

докладніше...

ФПК-13 Установка для вивчення та аналізу гамма-радіоактивних елементів

Фотографія ФПК-13

Установка дозволяє реєструвати і аналізувати по амплітуді і кількості послідовності імпульсів напруги, які отримуються, після перетворення і підсилення світлових імпульсів, що виникають в сцинтиляторі при опроміненні його гамма-випромінюванням (фоновим або фоновим плюс джерело).

докладніше...

ШПЛ-19 Генератор високовольтний з набором спектральних трубок

Фотографія ШПЛ-19

Установка дозволяє проводити розкладання випромінювання водню, гелію, криптону і неону в лінійчатий спектр, спостереження ліній і вимірювання їх довжин хвиль за допомогою спектрального апарату (в комплект поставки не входить).

докладніше...