Русский | Українська

КАТАЛОГ

Лабораторне обладнання

Демонстраційне обладнання

Додаткове обладнання

Комплект ФДСВ

Демонстраційне обладнання. Квантова фізика

ФДСВ-01 Установка для демонстрації досліду Франка і Герца

Фотографія ФДСВ-01

Установка дозволяє демонструвати класичний дослід Франка і Герца і дає експериментальне підтвердження постулатів Бора. Дослід Франка і Герца знайомить із загальними закономірностями процесів збудження атомів газу електронним ударом шляхом вимірювання попередніх потенціалів збудження.

докладніше...

ФДСВ-02 Установка для демонстрації ефекту Холла

Фотографія ФДСВ-02

Установка призначена для проведення демонстрацій при вивченні ефекту Холла.

Установка дозволяє демонструвати: існування ЕРС Холла; пропорційність ЕРС Холла силі струму через зразок, при постійному магнітному полі; пропорційність ЕРС Холла величині індукції магнітного поля при постійному струмі через зразок; зміна знака ЕРС Холла при зміні напрямку струму через зразок; зміна знака ЕРС Холла при зміні напрямку магнітної індукції.

докладніше...

ФДСВ-03 Установка для вивчення тонкої структури спектральної лінії ртуті і спектра парів натрію

Фотографія ФДСВ-03

Установка призначена для демонстрації дослідів з розщеплення жовтих дублетів спектрів ртуті і натрію. Розщеплення спектрів здійснюється за допомогою дифракційних решіток з високою роздільною здатністю з наступним проектуванням проекції на екран або стіну.

докладніше...

ФДСВ-04 Установка для демонстрації ефекту Пельтьє

Фотографія ФДСВ-04

Установка призначена для проведення демонстрацій при вивченні явищ термоелектрики. Установка дозволяє демонструвати явище поглинання або виділення теплоти при проходженні постійного електричного струму через спаї різнорідних напівпровідників (ефект Пельтьє).

докладніше...

ФДСВ-05 Установка для вивчення фотодіода світлодіода

Фотографія ФДСВ-05

Установка ФДСВ-05 призначена для організації демонстраційного експерименту при читанні лекцій по розділу "Будова речовини. Квантова фізика" курсу "Фізика". Установка дозволяє проводити наступні демонстрації: робота світлодіодів; робота фотодіодів; робота оптоелектронної пари; вольтамперна характеристика світлодіода; вольтамперна характеристика фотодіода; реакцію фотодіода на освітленість при різних рівнях напруги живлення (зсув).

докладніше...

ФДСВ-06 Установка для демонстрації вивчення випромінювання темного і світлого тіла при одній температурі

Фотографія ФДСВ-06

Установка призначена для демонстрації закону Кірхгофа для теплового випромінювання. Установка забезпечує можливість організації демонстрації випромінювання темного і світлого тіла при одній температурі шляхом вимірювання випромінювання темної і світлої сторін нагрівача за допомогою термодатчиків з наступною індикацією величині випромінювання на вимірювальному приладі.

докладніше...

ФДСВ-07 Модель абсолютно чорного тіла

Фотографія ФДСВ-07

Установка призначена для демонстрації абсолютно чорного тіла і закону Кірхгофа для світлового випромінювання в аудиторії при читанні лекцій по розділу "Квантова фізика. Будова речовини" курсу "Фізика".

докладніше...

ФДСВ-08 Установка для демонстрації термоелектрики

Фотографія ФДСВ-08

Установка призначена для організації лекційного експерименту при читанні лекцій з курсу "Фізика" розділу "Квантова фізика. Будова речовини". Установка забезпечує демонстрацію виникнення термоЕРС.

докладніше...

ФДСВ-11 Установка для демонстрації зовнішнього фотоефекту

Фотографія ФДСВ-11

Установка призначена для демонстрації дослідів по зовнішньому фотоефекту шляхом індикації вимірювання заряду попередньо заряджених металевих пластин (мідної або цинкової) при опроміненні їх ультрафіолетовим випромінюванням, а також індикації фотоструму, який виникає при такому ж опроміненні та під дією напруги між металевою пластиною і сітчастим електродом (дослід Столєтова). Крім цього, установка дозволяє спостерігати червону межу фотоефекту.

докладніше...

ФДСВ-12 Джерело поляризованого світла

Фотографія ФДСВ-12

Установка призначена для демонстрації будови і роботи джерела когерентного випромінювання. Установка дозволяє демонструвати поляризацію світла, дифракцію світла, інтерференцію світла, монохроматичність лазерного випромінювання.

докладніше...