Русский | Українська

КАТАЛОГ

Лабораторне обладнання

Демонстраційне обладнання

Додаткове обладнання

Комплект ФПВ05

Геометрична оптика

Інтерференція світла

Дифракція світла

Поляризація і дисперсія світла

Обладнання лабораторне. Оптика

ФПВ-05-1-1 "Визначення фокусної відстані тонкої збиральної лінзи"

Фотографія ФПВ-05-1-1

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані тонкої збиральної лінзи.

докладніше...

ФПВ-05-1-2 "Визначення фокусної відстані тонкої розсіювальної лінзи"

Фотографія ФПВ-05-1-2

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи.

докладніше...

ФПВ-05-1-3 "Визначення фокусних відстаней тонких збиральних і розсіювальних лінз"

Фотографія ФПВ-05-1-3

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані збиральної і розсіювальної лінзи.

докладніше...

ФПВ-05-1-5 "Визначення фокусної відстані тонкої збиральної лінзи", "Визначення сферичної і хроматичної аберацій тонкої збиральної лінзи"

Фотографія ФПВ-05-1-5

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані збиральної лінзи, сферичної і хроматичної аберацій збиральної лінзи.

докладніше...

ФПВ-05-1-6 "Визначення фокусних відстаней тонких збиральних і розсіювальних лінз", "Визначення сферичної і хроматичної аберацій тонкої збиральної лінзи"

Фотографія ФПВ-05-1-6

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані збиральної і розсіювальної лінзи, сферичної і хроматичної аберацій збиральної лінзи.

докладніше...

ФПВ-05-1-7 "Визначення фокусної відстані та положення головних точок складного об’єктиву"

Фотографія ФПВ-05-1-7

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані і головних точок складної оптичної системи.

докладніше...

ФПВ-05-1-8 "Моделювання зорової труби"

Фотографія ФПВ-05-1-8

Установка призначена для вивчення моделі зорової труби. Установка дозволяє досліджувати моделі зорових труб Кеплера, Галілея, а також складної оптичної линзово-призменної системи.

докладніше...

ФПВ-05-1-9 "Моделювання мікроскопу"

Фотографія ФПВ-05-1-9

Установка призначена для вивчення моделі мікроскопу. Установка дозволяє досліджувати модель мікроскопа.

докладніше...

ФПВ-05-1-10 "Моделювання зорової труби та мікроскопу"

Фотографія ФПВ-05-1-10

Установка призначена для вивчення моделей зорової труби і мікроскопа. Установка дозволяє досліджувати моделі зорових труб Кеплера, Галілея, а також складної оптичної линзово-призменної системи і мікроскопу.

докладніше...

ФПВ-05-1-11 "Визначення фокусної відстані лінз методом Бесселя"

Фотографія ФПВ-05-1-11

Установка призначена для вивчення методів визначення фокусної відстані збиральної і розсіювальної лінзи методом Бесселя.

докладніше...

ФПВ-05-2-1 "Вимірювання показника заломлення скла інтерференційним методом"

Фотографія ФПВ-05-2-1

Установка призначена для вивчення методів визначення показника заломлення світла. Установка дозволяє отримати інтерференційну картину методом “смуг рівного нахилу”, по якому вираховується показник заломлення світла для скла.

докладніше...

ФПВ-05-2-2 "Вивчення інтерференційної схеми кілець Ньютона"

Фотографія ФПВ-05-2-2

Установка призначена для вивчення інтерференційної схеми кілець Ньютона. Установка дозволяє визначити радіус кривизни лінзи методом “смуг рівної товщини” (“кільця Ньютона”).

докладніше...

ФПВ-05-2-3 "Вивчення інтерференції світла за допомогою біпризми Френеля"

Фотографія ФПВ-05-2-3

Установка призначена для вивчення явища інтерференції за допомогою біпризми Френеля. Установка дозволяє визначити довжину хвилі випромінювання лазера інтерференційним методом.

докладніше...

ФПВ-05-2-4 "Вивчення просторової когерентності за схемою Юнга"

Фотографія ФПВ-05-2-4

Установка призначена для просторової когерентності методом спостереження інтерференції по схемі Юнга. Установка дозволяє досліджувати інтерференційну картину отриману по схемі Юнга і визначити апертуру інтерференції.

докладніше...

ФПВ-05-3-1 "Вивчення дифракції світла від одної щілини"

Фотографія ФПВ-05-3-1

Установка призначена для дослідження явища дифракції на одній щілині. Установка дозволяє визначити ширину щілини.

докладніше...

ФПВ-05-3-2 "Вивчення дифракції світла від двох щілин"

Фотографія ФПВ-05-3-2

Установка призначена для досліджування явища дифракції за допомогою подвійної щілини. Установка дозволяє визначити параметри щілин, а саме ширину щілин і відстань між їх центрами.

докладніше...

ФПВ-05-3-3 "Вивчення дифракції світла від одної та двох щілин"

Фотографія ФПВ-05-3-3

Установка призначена для дослідження явища дифракції на одній щілині і на подвійній щілині. Установка дозволяє визначити параметри щілин, а саме ширину щілин і відстань між їх центрами.

докладніше...

ФПВ-05-3-4 "Визначення сталої дифракційної гратки"

Фотографія ФПВ-05-3-4

Установка призначена для вивчення дифракції дифракційній ґратці. Установка дозволяє визначити параметри дифракційної ґратки.

докладніше...

ФПВ-05-3-5 "Вивчення дифракційної гратки"

Фотографія ФПВ-05-3-5

Установка призначена для вивчення дифракційної ґратки і ознайомлення з принципами роботи гоніометра. Установка дозволяє визначити параметри дифракційної ґратки і кути дифракції спектральних ліній ртуті.

докладніше...

ФПВ-05-3-6 "Вивчення дифракції Френеля на круглому отворі"

Фотографія ФПВ-05-3-6

Установка призначена для вивчення дифракції на круглому отворі. Установка дозволяє спостерігати дифракційну картину утворену при проходженні лазерного випромінювання через круглий отвір.

докладніше...

ФПВ-05-4-1 "Отримання і дослідження поляризованого світла"

Фотографія ФПВ-05-4-1

Установка призначена для вивчення явища поляризації світла. Установка дозволяє досліджувати відбивання поляризованого світла від межі діелектрика, визначити кут Брюстера і показник заломлення діелектрика, впевнитися в вірності закону Малюса.

докладніше...

ФПВ-05-5-1 "Вивчення дисперсійної скляної призми"

Фотографія ФПВ-05-5-1

Установка призначена для вивчення спектра поглинання і пропускання. Установка дозволяє отримати залежності коефіцієнта пропускання світлофільтра від довжини хвилі.

докладніше...

ФПВ-05-5-2 "Вивчення спектрів поглинання і пропускання"

Фотографія ФПВ-05-5-2

Установка призначена для вивчення спектра поглинання і пропускання. Установка дозволяє отримати залежності коефіцієнта пропускання світлофільтра від довжини хвилі.

докладніше...

ФПВ-05-3/5-1 "Вивчення дифракційної гратки і дисперсійної скляної призми"

Фотографія ФПВ-05-5/3-1

Установка призначена для вивчення явища дисперсії, дифракції ґратки і ознайомлення роботи гоніометра. Установка дозволяє визначити показник заломлення призми за допомогою вимірювання кута найменшого відхилення, параметри дифракційної ґратки і кути дифракції спектральних ліній ртуті.

докладніше...