Русский | Українська

КАТАЛОГ

Лабораторне обладнання

Демонстраційне обладнання

Додаткове обладнання

Комплект ФМ

Обладнання лабораторне. Механіка

ФМ-11 Установка лабораторна "Машина Атвуда"

Фотографія ФМ-11

Установка призначена для дослідження рівноприскореного прямолінійного руху тіл. В процесі роботи експериментально визначається прискорення вільного падіння.

докладніше...

ФМ-12 Установка лабораторна "Маятник Максвела"

Фотографія ФМ-12

Установка дозволяє ознайомитися зі складним рухом твердого тіла, вивчити закон збереження енергії на прикладі руху маятника Максвела і демонструвати перехід потенціальної енергії в кінетичну енергію і навпаки.

докладніше...

ФМ-13 Установка лабораторна "Маятник універсальний"

Фотографія ФМ-13

Установка забезпечує можливість вивчення законів коливання математичного і фізичного (оборотного) маятників. Установка дозволяє експериментально визначити прискорення сили тяжіння методами математичного і фізичного маятників, а також центр мас фізичного маятника.

докладніше...

ФМ-14 Установка лабораторна "Маятник Обербека"

Фотографія ФМ-14

Установка призначена для вивчення законів обертального руху твердого тіла. Установка дозволяє перевірити експериментально основний закон динаміки обертального руху тіла і експериментально визначити момент інерції системи вантажів.

докладніше...

ФМ-15 Установка лабораторна "Уніфілярний підвіс"

Фотографія ФМ-15

Установка призначена для дослідження крутильних коливань і вимірювання моменту інерції тіл складної форми, а також для визначення швидкості польоту “кулі” методом крутильного балістичного маятника. Установка дозволяє визначити період коливання і моменту інерції крутильного маятника, момент інерції тіл складної форми, швидкість польоту “кулі”.

докладніше...

ФМ-16 Установка лабораторна "Маятник похилий"

Фотографія ФМ-16

Установка призначена для вивчення сил тертя кочення і тертя ковзання. Установка дозволяє визначити коефіцієнти тертя кочення і тертя ковзання металічної кульки по плоским пластинам з різних матеріалів, з різними шорсткостями поверхні.

докладніше...

ФМ-17 Установка лабораторна "Зіткнення куль"

Фотографія ФМ-17

Установка призначена для дослідження процесу зіткнення твердих тіл і перевірки виконання законів збереження імпульсів. Установка дозволяє визначити час зіткнення куль і коефіцієнти відновлення швидкості і енергії для випадку пружного удару куль.

докладніше...

ФМ-18 Установка лабораторна "Гіроскоп"

Фотографія ФМ-18

Установка призначена для вивчення гіроскопічного ефекту. Установка дозволяє визначити момент інерції маховика гіроскопа, а також отримати залежність прецесії гіроскопа від кутової швидкості обертання маховика гіроскопа і моменту сил, що прикладені до горизонтальної осі гіроскопу.

докладніше...

ФМ-19 Установка лабораторна "Модуль Юнга і модуль зсуву"

Фотографія ФМ-19

Установка призначена для вивчення пружних деформацій пластини і пружини. Установка дозволяє визначити модуль Юнга пластини методом згинання і пружини за допомогою пружинного маятника.

докладніше...

ФМ-21 Установка лабораторна "Визначення модуля зсуву і моменту інерції крутильного маятника"

Фотографія ФМ-21

Установка призначена для вивчення крутильного маятника. Установка дозволяє визначити момент інерції крутильного маятника і модуль зсуву дроту.

докладніше...

ФМ-22 Установка лабораторна "Визначення моменту інерції тіла динамічним способом"

Фотографія ФМ-22

Установка призначена для вивчення законів динаміки обертового руху твердого тіла. Установка дозволяє визначити момент інерції тіла динамічним методом.

докладніше...

ФМ-1/1 Блок електронний

Фотографія ФМ-1/1

Блок електронний ФМ-1/1 призначений для використання при проведенні лабораторних робіт по курсу “Фізика”, розділ “Фізичні основи механіки” спільно з наступними установками:

докладніше...